Historia grupy

Historia grupy

Początek działalności firmy polegał na:
Koordynowaniu kompleksowej budowy I i II Etapu Osiedla mieszkaniowego SŁONECZNA SKARPA w Rabce Zdroju przy ul. Piłsudskiego i sprzedaży mieszkań. Prowadzeniu i koordynowaniu budowy „Kompleksu trzech budynków biurowo-usługowych klasy „A” z garażami podziemnymi we Wrocławiu, przy ul. Muchoborskiej 8 (realizacja kompleksowa). W okresie od lutego 2008 do maja 2010 zostały zrealizowane dwa budynki o łącznej powierzchni ok. 16 000 m², a w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 zrealizowano ostatni obiekt o łącznej powierzchni 8 274 m².

Kierownikiem Projektu/Koordynatorem realizowanych wówczas budynków był obecnie pełniący funkcję V-ce Prezesa Zarządu w firmie WOJDYŁA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. - Pan Krzysztof Kachel. Pan Jarosław Knurowski pełniąc obowiązki członka Zarządu w Spółce, był czynnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Po zakończeniu realizacji kompleksu obiektów, Zarząd firmy WOJDYŁA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. rozpoczął działania zmierzające do wynajmu powierzchni biurowych z docelowym przystosowaniem budynków do wymogów najemcy firmy IBM, a tym samym do realizacji zlecanych przez firmę IBM robót ( od roku 2012 do nadal).

Następny etap działania związany był ze zleceniami remontowymi, które stopniowo przechodziły w średnie, a potem duże realizacje dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Wystarczyło kilka lat systematycznej pracy , aby poszerzyć swój zakres wykonywanych prac i terytorium działania firmy. W niedługim czasie został utworzony oddział we Wrocławiu, głównym zadaniem oddziału jest kompleksowe Zarządzanie Nieruchomościami komercyjnymi, obiekty biurowe.

Dynamiczny rozwój firmy pozwolił rozpocząć działalność budowlaną w Niemczech. Został zarejestrowany oddział firmy w Niemczech i na tym terenie realizowane są roboty budowlane.

Obecnie działalność firmy w Polsce i w Niemczech koncentruje się na:

  • Generalnym Wykonawstwie
  • Wykonywaniu robót ogólnobudowlanych (w tym fasady z klinkieru), robót konstrukcyjnych, robót żelbetowych i konstrukcji stalowych oraz stany surowe obiektów.
  • Wynajmie nieruchomości
  • Wynajmie powierzchni biurowych
  • Zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi ( obiekty biurowe i handlowo – usługowe )

Działalność firmy oparta jest przede wszystkim na bardzo dużym zaangażowaniu i współdziałaniu doświadczonego zespołu pracowników, którzy darzą nas zaufaniem. Miarą sukcesu firmy jest wiarygodność wobec Klientów i Partnerów.