Ravensberger Str. 12, Bielefeld

Adaptacja byłej fabryki włókienniczej na mieszkania własnościowe w centrum Bielefeldu